Home


Welkom op de website van de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (VGGZ).
In onze dienst kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. Bovendien is er een specifiek aanbod voor mensen met verslavingsproblemen, epilepsie en/of forensische problemen.

Onze cliënten kloppen vaak bij ons aan op advies van bijvoorbeeld hun huisarts, psychiater, school, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW), of via politie of het justitiehuis. Maar u kan ook op eigen initiatief contact opnemen.

Wij zijn als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

NIEUWS


Zorginspectie

Op 30 november 2017 werd ons volwassenenteam in Tongeren geïnspecteerd door Zorginspectie.

De volledige bespreking van de resultaten vindt u via deze linken:

We behaalden een goede tot zeer goede score op volgende items:

  • De dossiers zijn toegankelijk voor het behandelende team.
  • De basisinformatie over de klachten en problemen van de cliënt is aanwezig in het dossier.
  • Het dossier bevat een inschatting van suïcidaliteit van de cliënt.
  • Er wordt systematisch met een behandelplan gewerkt

Maar er werden ook werkpunten gedetecteerd:

  • Minimaal om de zes maanden een inhoudelijke bespreking van de behandelplannen in het multidisciplinair team
  • Systematische communicatie met huisarts
  • Verdere uitrol uitkomstenmonitoring (cliëntenfeedback)
  • Monitoring van het suïciderisico doorheen de hele zorgperiode
  • Opmaak crisisafsprakenplan bij een verhoogd suïciderisico

Omdat wij de beste zorg willen leveren voor onze cliënten en hun context, hebben wij een plan van aanpak opgemaakt om deze werkpunten aan te pakken. Meer vindt u hierover terug in deze tekst.

Jaarverslag 2017

Ons jaarverslag 2017 is beschikbaar. In dit verslag vindt u de jaarcijfers, 
een overzicht van nieuwe initiatieven en de belangrijkste activiteiten van 2017. 
U kan het jaarverslag 2017 terug vinden onder publicaties, via deze link

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. 
Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. 
Daarom heeft VGGZ een heldere
privacyverklaring opgesteld. 
Deze is terug te vinden onder publicaties, via deze link


Vacatures in de kijker 

 Momenteel hebben wij openstaande vacatures voor:

- een kinder- en jeugdpsychiater (uren bespreekbaar, max. 13u) binnen het kinder- en jongerenteam voor de zorgregio Tongeren, in dienstverband of op zelfstandige basis.

- een medewerker boekhouding en personeelsadministratie voor een voltijdse functie met standplaats te Hasselt (i.s.m. de CAD Limburg vzw).