Team Forte


De administratieve zetel van het team is gevestigd te VGGZ locatie Hasselt:
Pater Valentinuslaan 32    
3500 Hasselt    
Tel: 011 / 22 30 10

Hulpverleningsgesprekken vinden elders plaats. De begeleiding/behandeling kan eveneens plaatsvinden in de gevangenis van Hasselt, of in het gesloten federaal centrum van Tongeren.